Privacy statement

Inleiding

Atleta ('wij') biedt een platform voor organisatoren van (sport)evenementen om toegangsbewijzen (tickets) en extra's (upgrades) te verkopen aan deelnemers. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring informatie vinden over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via info@atleta.cc.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 30 mei 2023. Via onze website https://atleta.cc kun je de laatste versie altijd inzien.

Wie is Atleta?

Atleta is een handelsnaam van Atleta B.V., gevestigd te Barentszplein 2E, 1013 NJ, Amsterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34166146.

Wanneer Atleta jouw persoonsgegevens verwerkt bij het gebruik van het platform voor organisatoren, is Atleta de verwerkingsverantwoordelijke. Bij het verwerken van persoonsgegevens van deelnemers treedt Atleta op als verwerker. De organisator van het (sport)evenement is in dat geval verantwoordelijk voor de verwerking.

Hoe gebruikt Atleta jouw gegevens?

Bij het aanmaken van een account als organisator worden je e-mailadres, voornaam en achternaam gevraagd. Je e-mailadres wordt gebruikt om in te loggen met behulp van een inlogcode. Je naam wordt gebruikt om je persoonlijke ervaring te bieden en je te kunnen onderscheiden van andere organisatoren. Deze gegevens worden bewaard zolang je verbonden bent aan een evenement als organisator of deelnemer.

Bij het kopen van een toegangsbewijs (ticket) of product (upgrade) kan de organisator ervoor kiezen om (een deel van) onderstaande persoonsgegevens van een deelnemer op te slaan. Daarnaast kan de organisator zelf extra velden toevoegen en uitvragen.

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Geboortedatum

  • Geslacht

  • Adres

  • Telefoonnummer

  • Nood-telefoonnummer

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor de organisator van het evenement met als doel:

  • Een persoonlijk account aan te bieden om al je bestellingen in te zien.

  • Namens de organisator van het evenement een toegangsbewijs te kunnen verstrekken.

  • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Deze gegevens worden bewaard zolang als de organisator van het (sport)evenement dit noodzakelijk acht voor het organiseren van haar evenementen.

Cookies

Bij het gebruikmaken van Atleta kunnen bij zowel bezoekers, organisatoren als deelnemers functionele cookies geplaatst worden om bijvoorbeeld te bepalen wie ingelogd is. Atleta kan analytische cookies plaatsen welke enkel geanonimiseerde gegevens verwerken. Bij niet-geanonimiseerd gebruik van analytische of marketing cookies zal eerst om toestemming gevraagd worden. Cookies kunnen ook worden geplaatst op de pagina van een evenement op verzoek van de organisator. Wanneer de organisator cookies plaatst is het aan de organisator om het doel hiervan te omschrijven in de eigen privacy policy.

Ontvangers van jouw gegevens

In principe worden de persoonsgegevens door Atleta uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst met organisator van het (sport)evenement en het leveren van tickets en upgrades aan deelnemers. Atleta kan gebruikmaken van diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken, zoals voor het versturen van e-mails. Hiervoor worden geen partijen buiten de Europese Unie gebruikt en met iedere partij is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Supporta

Als deelnemers ervoor kiezen om geld in te zamelen voor een goed doel, dan zal het e-mailadres en de voor- en achternaam van de deelnemer gedeeld worden met het geselecteerde goede doel via fondsenwervingsplatform Supporta.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atleta en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@atleta.cc.

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat Atleta inbreuk maakt op de bescherming van je persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Atleta is uitsluitend toegankelijk via beveiligde verbindingen en maakt gebruik van adequate toegangscontroles.